Ποιο μέγεθος πέους θεωρείται 'φυσιολογικό';

Από ιατρικής σκοπιάς δεν υπάρχει κάποιο όριο που να καθορίζει το "φυσιολογικό" του μεγέθους του πέους. Έρευνες έχουν δείξει ότι ο μέσος όρος του μεγέθους του αντρικού πέους κυμαίνεται γύρω στους 12,5 πόντους από την κεφαλή ως του πέους ως την σύμφυση με την κοιλιά. Το νούμερο αυτό σημαίνει ότι αν όλοι οι άντρες του κόσμου είχαν το ίδιο μέγεθος πέους αυτό θα ήταν 12,5 εκατοστά. Από εκεί και πέρα οι άντρες κατατάσσονται σε μία κανονική κατανομή γύρω από αυτόν τον μέσο όρο, με την πλειοψηφία των αντρών που βρίσκονται κοντά σε αυτό το μέγεθος (είτε προς τα πάνω, είτε προς τα κάτω) να αποτελούν την πλειοψηφία και τους άντρες που διαφοροποιούνται σημαντικά από αυτό το μέγεθος να είναι λιγότεροι. Στο πλαίσιο αυτό αν το μέγεθος του πέους ενός άντρα είναι μεγαλύτερο από 8,5 εκατοστά κατά τη στύση μιλάμε για ένα μέγεθος που δεν αποτελεί ακραία τιμή στην παραπάνω κατανομή.