Πώς επηρεάζει ο υποθυρεοειδισμός την ψυχική υγεία του ασθενούς;

Ο υποθυρεοειδισμός έχει μία σειρά από πιθανές ψυχικές εκδηλώσεις. Σας παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπόψη ότι πρόκειται για φαινόμενα που είναι πιθανό και όχι βέβαιο ότι θα εκδηλωθούν. Η περίπτωση κάθε ατόμου είναι διαφορετική και δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα εμφανιστούν όλα ή κάποια από τα παρακάτω συμπτώματα.
Σε γενικές γραμμές ο υποθυροειδισμός συνδέεται με επιβράδυνση των νοητικών λειτουργικών (ιδίως της λήψης αποφάσεων και της μνήμης πρόσφατων γεγονότων), με απάθεια αδιαφορία και λήθαργο, στα οποία μπορεί να προστεθούν συναισθήματα άγχους με ευερεθιστότητα. Είναι δυνατόν να εκδηλωθεί κατάθλιψη, υπομανία, παράνοια και ψευδαισθήσεις, ενώ ο ήπιος υποθυροειδισμός χωρίς κλινικές εκδηλώσεις μπορεί να συνδέεται με ανθεκτικές στη θεραπεία διαταραχές της διάθεσης. Στις γυναίκες είναι δυνατόν να επηρεάσει τη δυνατότητα βίωσης οργασμού. Σε σπάνιες περιπτώσεις και μόνο όταν ο υποθυροειδισμός παραμείνει αδιάγνωστος για μεγάλο χρονικό διάστημα εμφανίζονται μυξοιδηματικές ψυχώσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται από παρανοϊκές ιδέες και ψευδαισθήσεις.